Seamless Human Life Monitoring And Tracking All-Day Long

Seamless Human Life Monitoring And Tracking All-Day Long

Advisor: 

Cem Ersoy

Assigned to: 

Ali Yavuz Kahveci

Type: 

Year: 

2015

Status: 

Summary:

Human life monitoring systems utilizing wireless sensors networks (WSNs) and/or smart phones became a hot topic for the evaluation of the life quality. A daily life of a human can be divided into three main parts as outside, home and sleep. There are various systems that monitor the lifestyle of a human either inside or outside the home. Yet, the challenge is to develop a system that covers all the activities of a person for 24 hours. Considering the fact that people spend one-third of their lives sleeping, sleep is another important activity to monitor. While sleep studies mainly focus on the sleep quality of a person, the effects of life style and ambient factors on the sleep quality are usually neglected. In this thesis, we propose a seamless human life monitoring system that covers 24 hours of a person's life including the sleep activity. The proposed system utilizes a WSN and a smart phone and collects life-log and sleep data from multiple users. The WSN collects nocturnal ambient and sleep data via various sensors. On the other hand, the applications running on the smart phone collect daily performed activities with their durations and locations. In the data collection phase, we employed nine people for fifteen days. The system is designed to provide the unobtrusiveness and respect the privacy of the users. By using the collected data, we extracted the sleep behavior and the life style choices of the users. In order to figure out the factors affecting the sleep quality of a person, we applied three feature selection algorithms namely the decision tree, the correlation coeficient, and the sequential feature selection to the collected data. The results indicate that two features namely the Sleep Onset Latency and the Leisure Activity Duration are reported as important features in all of three algorithms for their effects on the sleep quality.

Özet:

Kablosuz ağ algılayıcıları (KAA) ve akıllı telefonlar kullanılarak geliştirilen Yaşsam Takip sistemleri yaşam kalitesinin çıkarılmasında sıkça kullanılmaktadır. İnsanların 24 saatlik yaşamı ev içi, ev dışı ve uyku olmak üzere üç ana kısma ayrılabilir. Kişinin ev içi veya ev dışı yaşamını takip eden ve yaşam kalitesini değerlendiren birçok çalışma mevcuttur. Fakat, asıl zor olan kişinin 24 saati boyunca gerçekleştirdiği eylemlerin takibini yapan bir sistemin geliştirilmesidir. İnsanların hayatlarının üçte birini uyuyarak geçirdiği düşünüldüğünde, uyku da ihmal edilmemesi gereken önemli bir eylemdir. Uyku çalışmalarında genellikle kişinin uyku kalitesine odaklanılırken, uyku kalitesini etkileyen etkenler göz ardı edilebilmektedir. Ayrıca, kişinin yaşam tarzının uyku kalitesine önemli etkisi olduğu düşünülmektedir. Bu amaçla, kişinin uyku da dahil 24 saatlik yaşamını kapsayan kesintisiz bir eylem takip sistemi geliştirdik. Önerilen sistem bir KAA ve bir akıllı telefon kullanarak, insanlardan yaşam günlüğü ve uyku verilerini toplamaktadır. KAA çeşitli algılayıcıları kullanarak gececil çevresel değerleri ve uyku verilerini toplamaktadır. Diğer taraftan, akıllı telefon üzerinde çalışan uygulamalar kişinin gerçekleştirdiği eylemleri ve bulunduğu yerleri süreleriyle beraber kayıt altına almaktadır. Deneysel veri toplama aşamasında dokuz kişi on beş gün boyunca sistemimizi kullanmıştır. Sistem geliştirilirken kullanıcılara rahatsızlık vermemesi ve onların özeline saygılı olması hedeflenmiştir. Kişinin uyku kalitesini etkileyen öğelerin bulunması amacıyla, toplanan verilere üç ayrı öznitelik seçim yöntemleri uygulanmıştır. Deneylerin sonucunda, Uyku Gecikmesi ve Serbest Etkinlik Süresi öznitelikleri bütün yöntemler tarafından uyku kalitesini etkileyen önemli etkenler olarak raporlanmıştır.

Contact us

Department of Computer Engineering, Boğaziçi University,
34342 Bebek, Istanbul, Turkey

  • Phone: +90 212 359 45 23/24
  • Fax: +90 212 2872461
 

Connect with us

We're on Social Networks. Follow us & get in touch.