An Ontology Based Framework for Creating Purposeful Online Communities

An Ontology Based Framework for Creating Purposeful Online Communities

Advisor: 

Suzan Üsküdarlı

Assigned to: 

Murat Seyhan

Type: 

Year: 

2016

Status: 

Summary:

A purposeful community is a group of individuals whose actions help the community reach a set of goals. Such communities often use social network applications to communicate, coordinate, and track their activities. Twitter and Facebook are widely used for such purposes. These applications provide generic support for communication, whereas every community has different information and processing needs. For example, a community who is responding to a natural disaster will be concerned about the services and goods that need to reach victims or a community who is interested in animal rights will be interested in documenting various animals and making health services available. Clearly, the type of information for these communities is very different. Providing support for domain specific information and its processing usually involves custom applications by those who have the application building skills. Yet, many kinds of information could easily be defined by end users. If only, the means for specifying such needs were available. We propose an ontology-driven model for end users to create community-specific web applications that consume and generate Linked Data. Our model is based on the Purposeful Online Communities (POC) Core ontology, which models online communities in terms of community-specific information and activity structures. We demonstrate the use of this ontology with example communities.

Özet:

Amaçlı topluluklar, belirli hedeflere ulaşmak için müşterek çalışan insan gruplarıdır. Bu topluluklar iletişim, koordinasyon ve durum takibi için genellikle sosyal ağ uygulamaları kullanırlar. Twitter ve Facebook bu tarz amaçlarla yoğun olarak kullanılmaktadır. Bu uygulamalar genel iletişim ihtiyaçlarını karşılar, fakat her topluluğun farklı bilgi ve bilgi işleme ihtiyaçları vardır. Örneğin, bir doğal afet müdahale topluluğu, felaketzedelere ulaştırılması gereken hizmet ve eşyalara ilgilenirken, hayvan haklarıyla ilgilenen başka bir topluluk, hayvanların kayıt altına alınması ve sağlık hizmetlerinin sağlanmasıyla ilgilenecektir. Bu toplulukların bilgi ihtiyaçları açık bir şekilde çok farklıdır. Belirli alanlara özel bilgi ve bilgi işleme ihtiyaçlarını gidermek için genellikle ihtiyaçlara göre şekillendirilmiş özel uygulamalara ihtiyaç duyulur. Bu tarz uygulamalar geliştirilmek yazılım becerileri isteyen bir iştir. Oysa, bu tarz ihtiyaçları belirtmek için kolay yollar sağlansaydı, birçok bilgi tipi son kullanıcılar tarafından tarif edilebilirdi. Bu çalışmada, son kullanıcıların amaçlı topluluklara yönelik Web uygulamaları üretmelerini sağlayan, ontoloji tabanlı bir yapı sunuyoruz. Bu yapı, sanal toplulukları özgün bilgi ve eylem çeşitleri ile modelleyen Purposeful Online Communities (POC) ontolojisini temel alır. Bu ontolojinin kullanımı örnek topluluklarla gösterilmiştir

Contact us

Department of Computer Engineering, Boğaziçi University,
34342 Bebek, Istanbul, Turkey

  • Phone: +90 212 359 45 23/24
  • Fax: +90 212 2872461
 

Connect with us

We're on Social Networks. Follow us & get in touch.