Negotiating privacy constraints in online social networks

Negotiating privacy constraints in online social networks

Advisor: 

Pinar Yolum Birbil

Assigned to: 

Yavuz Mester

Type: 

Year: 

2015

Status: 

Summary:

Privacy is a major concern of Web systems. Traditional Web systems employ static privacy policies to notify its users of how their information will be used. Recent social networks allow users to specify some privacy concerns, thus providing a partially personalized privacy setting. However, still privacy violations are taking place because of different privacy concerns, based on context, audience, or content that cannot be enumerated by a user up front. Accordingly, we propose that privacy should be handled per post and on demand among all that might be affected. To realize this, we envision a multiagent system where each user in a social network is represented by an agent. When a user engages in an activity that could jeopardize a user's privacy (e.g., publishing a picture), agents of the users negotiate on the privacy concerns that will govern the content. We employ a negotiation protocol and use it to settle differences in privacy expectations. We develop a novel agent that represents its user's preferences semantically and reason on privacy concerns effectively. Execution of our agent on privacy scenarios from the literature show that our approach can handle and resolve realistic privacy violations before they occur.

Özet:

Mahremiyet Web tabanlı sistemler için önemli bir konudur. Web sistemleri mahremiyet politikalarını yayımlayarak kullanıcı bilgilerine karşı olan tutumlarını açıklarlar. Kullanıcıların mahremiyet gereksinimlerinin birbirinden çok farklı olabilmesine rağmen, Web sitelerindeki mahremiyet politikaları büyük ölçüde sabittir ve kullanıcı bazında değişmez. Çevrimiçi sosyal ağlar kullanıcılarına kısmi olarak kişisel mahremiyet ayarları yapma imkanı tanısa da sosyal ağlarda mahremiyet ihlali sıklıkla karşılaşılan bir durumdur. Bunun nedeni bağlam, izleyici ve içerik temelli mahremiyet endişelerinin kullanıcı tarafından yeteri kadar detaylı girilmesine olanak sağlanmamasıdır. Bu sorunu çözmek için, her paylaşım öncesi paylaşımın ilgilendirebileceği tarafların otomatik olarak müzakere etmesine olanak sağlayan bir yapı öneriyoruz. Buna yönelik olarak, sosyal ağlardaki her bir kullanıcının kendisine ait bir etmen yazılımı olmasını öngörüyoruz. Bir sosyal ağ kullanıcısı başka bir kullanıcının mahremiyetini ihlal edebilecek bir aktivitede bulunacağı zaman (ör. fotoğraf paylaşımı), ilgili kullanıcıların etmen yazılımları sahiplerinin mahremiyetini koruyacak şekilde müzakere ederek bu aktivitenin oluşturacağı mahremiyet ihlalini daha en başından önlemiş olacaklardır. Bu çalışma ile bahsedilen etmen yazılımların iletişim kurallarını belirleyen bir müzakere protokolü geliştirilmiştir. Ayrıca bu protokole uyan örnek bir etmen yazılım ontoloji teknolojisi kullanılarak geliştirilmiş olup, bu etmen yazılımda kullanıcı tercihlerinin nasıl modellendiği ve mahremiyet sınırlarının nasıl etkin bir biçimde müzakere edilebileceği gösterilmiştir. Yazdığımız etmen yazılım üzerinde yaptığımız değerlendirmeler, sunduğumuz yöntemin sosyal ağlarda yaşanan bazı mahremiyet ihlallerini daha gerçekleşmeden önleyebileceğini göstermektedir.

Contact us

Department of Computer Engineering, Boğaziçi University,
34342 Bebek, Istanbul, Turkey

  • Phone: +90 212 359 45 23/24
  • Fax: +90 212 2872461
 

Connect with us

We're on Social Networks. Follow us & get in touch.