Manipulation and Placement Planning for Loading a Dishwasher by a Robot

Manipulation and Placement Planning for Loading a Dishwasher by a Robot

Advisor: 

Levent Akın

Assigned to: 

Bahar İrfan

Type: 

Year: 

2016

Status: 

Summary:

Placing the dishes into a dishwasher can take a considerable amount of time, which is a process a person would have to repeat every few days. Therefore, we decided to build a robotic system which would place the mugs on the counter-top to the dishwasher tray. Three types of problems are solved in order to realize this task: object recognition for detecting the mugs; 2D packing problem for placement planning of mugs on the dishwasher tray; placing the mugs into the dishwasher through manipulation. These tasks are solved within a simulation environment and in the physical world by a 5 degree-of-freedom robot arm and a depth camera. Our contribution with this project is placement planning, in which we use different heuristics and optimization methods with different cost methods and functions. Top-Left-Fill (TLF) and Left-Top-Fill (LTF) heuristics are used for packing and Simulated Annealing (SA), Genetic Algorithm (GA), and two different Particle Swarm Optimization (PSO) methods are used for finding the near-optimal solution for the placement of the mugs. The initial configurations of our methods are made with closest-item-first, sorted-size heuristics and random order. In our optimization algorithms, we use weighted-sum (WS) and ranking fitness (RF) methods with bin-packing cost (BPC), user preference-based cost (UPC) and engineering cost (EC) functions. In order to find the parameters and their weights for the cost functions, we conducted preliminary and user studies. Furthermore, we made an observational study to examine the placement methods of the participants. An annotation system was made to rate the sortedness of these placements with a Likert scale. The sortedness of the placements were compared with the Obsessive-Compulsive Scale test results from the observational study to observe the relation. The results of our simulation experiments show that, in general, the GA with the LTF heuristic produces the lowest costs with the WS method, whereas for the RF method, the best optimization method is the SA.

Özet:

Bulaşıkları bulaşık makinesine yerleştirmek zaman alır ve birkaç günde bir tekrar edilmesi gerekir. Bu yüzden, bardakları makineye yerleştiren robotik bir sistem yapmaya karar verdik. Bunu gerçekleştirebilmek için üç farklı sorunun çözülmesi gerekti: tezgahın üstündeki bardakları tanıma; 2 boyutlu yerleşim planlama; robot kolla yerleştirmek için hareket planlaması. Bu sorunların hepsinin çözümleri simülasyon ortamında ve gerçek dünyada 5 serbestlik derecesine sahip bir robot kol ve derinlik kamerasıyla yapıldı. Bizim bu projeyle katkımız farklı buluşsal yöntemleri ve optimizasyon metodlarını maliyet fonksiyonları ve metodlarıyla kullanarak yerleştirme planlaması yapmamızdır. Üst-Sol-Doldurma ve Sol-Üst-Doldurma yöntemlerini nesneleri paketlemek için ve Benzetilmiş Tavlama, Genetik Algoritma ve iki farklı Parçacık Sürü Optimizasyonu metodlarını optimuma yakın bir sonuç bulmak için kullanıyoruz. Metodlarımızdaki ilk yerleşim düzeni, en yakın nesneyi önce yerleştirme, boyutlarına göre veya rastgele yerleştirme yöntemlerinden biri ile bulunuyor. Ağırlıklı-toplam ve uyumları sıralama yöntemleri, yerleştirme problemi maliyeti, kullanıcı tercihine bağlı maliyet ve mühendislik maliyeti fonksiyonlarıyla beraber optimizasyon algoritmalarımızda kullanılıyor. Fonksiyonlardaki parametreleri ve ağırlıklarını bulmak için ön araştırma ve kullanıcı araştırmaları yapıldı. Bunun üzerine, insanların yerleştirme biçimlerini gözlemlemek için gözlemsel araştırma yapıldı. İnsanların yerleştirmelerini düzenlilik kriterine göre Likert ölçeğiyle puanlayabilmek için açımlama sistemi yapıldı. Buradan elde edilen değerler obsesif kompulsif bozukluğun düzenlilik kriteriyle ilişkisini bulabilmek için gözlemsel araştırmadaki değerlerle karşılaştırıldı. Simülasyon sonuçlarımız, genelde, ağırlıklı-toplam metodu için Sol-Üst-Doldurma yöntemiyle kullanılan Genetik Algoritmanın en az maliyeti doğurduğunu gösterdi. Uyumları sıralama yöntemiyle ise Sol-Üst-Doldurmayla kullanılan Benzetilmiş Tavlama yönteminin en az maliyeti olduğu gözlemlendi.

Contact us

Department of Computer Engineering, Boğaziçi University,
34342 Bebek, Istanbul, Turkey

  • Phone: +90 212 359 45 23/24
  • Fax: +90 212 2872461
 

Connect with us

We're on Social Networks. Follow us & get in touch.