Increasing Accessibility of Web Content via Semantic Rennaration

Increasing Accessibility of Web Content via Semantic Rennaration

Advisor: 

Suzan Üsküdarlı

Assigned to: 

Emrah Güder

Type: 

Year: 

2016

Status: 

Summary:

Much of the content on the Web is not accessible to a large portion of the global population due to barriers such as language, literacy levels, physical impairments, expertise, etc. Attempts to make content more accessible are made by those who translate or otherwise transform material for wider consumption. However, such efforts are often limited to a particular collections (i.e.Wikipedia) or by people who make it a point to create alternatives via blogs and web sites. There is need for a framework that supports the specification of providing alternative narrations (rennarations) in a form that is processable so that they can be located and otherwise utilized. In this thesis we propose a framework for a crowdsourced approach to ren- narating Web documents. This framework aims to support the creation of relations between Web resource elements. A rennaration ontology is created for supporting this framework. Furthermore, it utilizes rennarations with external resources establishing relations among existing resources. Establishing relations has the potential of increasing the utility for further accessibility. A prototype for proof of concept has been built.

Özet:

Internet ortamnda bulunan bilgilerin birçoğu, dil, fiziksel engeller, okuryazarlık düzeyi, uzmanlık ve buna benzer birçok engel sebebiyle küresel nüfusun büyük bir kısmı için erişilememekte. İçeriği daha erişilebilir hale getirmek için girişimlere, tercüme edilmesi ya da değiştirilerek daha geniş kitlelerce ulaşılabilmesini sağlamaya çalışmak örnek olarak gösterilebilir. Ancak, bu yöntemler çoğu kez özel derlemeler (Wikipedia) ya da kişilerin bloglar ya da web siteleri üzerinden oluşturduğu alternatif içeriklerle sınırlıdır. Alternatif içeriklerin(renarration) oluşturulabildiği ve bu içeriklerin bulunabilmesinin yanısıra, kullanılabildiği bir altyapıya ihtiyaç bulunmaktadır. Bu tezde, Web üzerindeki veriler için alternatif oluşturulmasına olanak veren bir altyapı tasarlanmıştır. Bu altyapı alternatif verilerin oluşturulmasına ek olarak, veriler arasındaki ilişkilerin de tutulmasına olanak vermektedir. Önerilen altyapı, tez kapsamında geliştirilen bir ontolojiyi kullanmaktadır. Bunlara ek olarak, alternatif veriler oluşturulurken harici kaynakların kullanılmasının yanısıra, bu kaynaklar arasındaki ilişkiler de altyapı kapsamında saklanmaktadır. Bu ilişkilerin saklanması, içeriklerin daha erişilebilir hale gelmesi adına büyük bir potansiyele sahiptir. Önerilen ontoloji ve altyapının ispatı adına bir prototip geliştirilmiştir.

Contact us

Department of Computer Engineering, Boğaziçi University,
34342 Bebek, Istanbul, Turkey

  • Phone: +90 212 359 45 23/24
  • Fax: +90 212 2872461
 

Connect with us

We're on Social Networks. Follow us & get in touch.