Green Networking: From Conventional To Next Generation Heterogeneous Cellular Networks

Green Networking: From Conventional To Next Generation Heterogeneous Cellular Networks

Advisor: 

Cem Ersoy

Assigned to: 

Mehmet Aykut Yiğitel

Type: 

Year: 

2016

Status: 

Summary:

Increasing energy costs drive the telecommunication service providers to become highly interested in energy efficient operations. The exponential growth in mobile data exchange which is further augmented by the rapid proliferation of smart phones increases the operational expenses of the cellular network operators significantly. Also, ecologists state that the primary triggering factor of the global warming is adding excessive amounts of greenhouse gases to the atmosphere and 72% of the totally emitted greenhouse gases is carbon dioxide (CO2). Increasing environmental awareness combined with the high energy prices has driven the network operators to reduce their CO2 footprint by adopting energy efficient green methods. In this thesis, our main focus is to save energy in three types of wireless cellular networks (i) Conventional Cellular Networks (ii) Packet-switched Cellular Networks and (iii) Next Generation Multi-tier Cellular Networks. We formulate novel mathematical optimization problems for each of the listed cellular networks to find the best possible topology which minimizes the overall power consumption of the network while satisfying a certain quality of service level. Our decision variables in the optimization models are switching base stations on/off and adaptively adjusting their transmission power levels as well as deploying additional pico base stations as a remedy according to the present traffic conditions. Although the optimization tools provide the optimum solutions for smaller instances of the problem, we propose novel heuristics to solve large-scale realistic instances due to their prohibitive complexity. Results of extensive simulations, which are designed as close to real life conditions as possible, show that the proposed green methods help to maintain an energy-aware network and save significant amount of energy by adjusting the network topology to the current traffic conditions adaptively.

Özet:

Artan enerji maliyetleri nedeniyle, telekomünikasyon servis sağlayıcılarının enerji etkin yöntemlere olan ilgisi her geçen gün artmaktadır. Telsiz veri iletişimi ve akıllı telefon kullanım oranlarının hızla artması, cep telefonu operatörlerinin işletme maliyetlerini de bir hayli arttırmıştır. Bunların yanı sıra, çevrebilimciler tarafından küresel ısınmanın başlıca nedeninin atmosfere fazla miktarda salınan sera gazı olduğu ve salınan sera gazının %72'sinin karbondioksit (CO2) olduğu belirtilmektedir. Yüksek enerji maliyetleri ve artan çevresel farkındalık, cep telefonu operatörlerini enerji etkin yeşil yöntemler kullanarak CO2 ayak izlerini ve enerji harcamalarını azaltmaya itmiştir. Bu tezde, (i) klasik hücresel ağlar (ii) paket anahtarlamalı çoktürel hücresel ağlar ve (iii) yeni nesil çok katmanlı hücresel ağlar olmak üzere üç farklı telsiz ağ tipi için enerji tasarruf yöntemleri önerilmektedir. Sıralanan her bir ağ tipi için toplam enerji tüketimini en aza indirmeyi amaçlayan, bunu yaparken de belirli bir servis kalitesini sağlayan matematiksel eniyileme modelleri geliştirilmiştir. Eniyileme modellerindeki karar değişkenleri ise, mevcut veri trafiği yoğunluğuna göre yeni baz istasyonları yerleştirmek, baz istasyonlarını açıp kapatmak ve yayım güçlerini değiştirmektir. Mevcut eniyileme araçları küçük ölçekli problemler için kesin sonuçlar üretse de, daha karmaşık büyük ölçekli problemlerin çözümü için yeni sezgisel algoritmalar tasarlanmıştır. Gerçek hayat koşullarına mümkün olduğu kadar yakın örneklerle yapılan başarım değerlendirmesi sonuçlarına göre, önerilen yeşil yöntemlerin ağ topolojisini mevcut veri trafiği koşullarına göre uyarlayarak enerji farkındalıklı ağlar yarattığı ve önemli miktarda güç tasarrufu sağladığı gösterilmiştir.

Contact us

Department of Computer Engineering, Boğaziçi University,
34342 Bebek, Istanbul, Turkey

  • Phone: +90 212 359 45 23/24
  • Fax: +90 212 2872461
 

Connect with us

We're on Social Networks. Follow us & get in touch.