Controller Load Balancing Schemes in Software Defined Networks

Controller Load Balancing Schemes in Software Defined Networks

Advisor: 

Fatih Alagoz

Assigned to: 

Hakan Selvi

Type: 

Year: 

2015

Status: 

Summary:

Software-defined networking (SDN) has been proposed as a new networking paradigm which separates the control and data forwarding planes. The controllers which are centralized network control entities are crucial for meeting the performance and efficiency requirements of these systems. The placement of these network entities, switch assignment and their load-aware operation is a challenging research question. Although various load-balancing schemes are proposed in the literature, this research topic is yet to be explored adequately. In this thesis, we discuss load-balancing issues in SDN and propose a load-balancing scheme, namely Cooperative Load Balancing Scheme For Hierarchical SDN Controllers (COLBAS). Moreover, we evaluate the performance of this scheme and investigate important trade-offs.

Özet:

Yazılım Tanımlı Ağlar (YTA) kontrol ve veri düzlemlerini ayıran yeni bir ağ yaklaşımı olarak önerilmiştir. Bu sistemlerde merkezi kontrol birimleri olan kontrolörler başarım ve verimlilik hedeflerine ulaşmak açısından cok önemlidirler. Kontrolörlerin yerleşimi, anahtarlara atanması ve yük dengelemesini sağlayarak çalışması çetin bir araştırma sorusudur. Literatürde çeşitli yük dengeleme yöntemleri önerilse de bu konu hala araştırılmaya muhtaçtır. Bu tezde YTA'da yük dengeleme ile ilgili konuları tartışıyor ve Hiyerarşik YTA Kontrolörlerinde Işbirlikçi Yük Dengeleme adında bir yük dengeleme yöntemi öneriyoruz. Ayrıca bu yöntemin başarımını değerlendiriyor ve önemli ödünleşimleri inceliyoruz.

Contact us

Department of Computer Engineering, Boğaziçi University,
34342 Bebek, Istanbul, Turkey

  • Phone: +90 212 359 45 23/24
  • Fax: +90 212 2872461
 

Connect with us

We're on Social Networks. Follow us & get in touch.