Computer Aided Detection Of Spina Bifida Using Features Derived From Curvature Scale Space And Zernike Moments

Computer Aided Detection Of Spina Bifida Using Features Derived From Curvature Scale Space And Zernike Moments

Advisor: 

Fikret Gurgen

Assigned to: 

Umut Konur

Type: 

Year: 

2015

Status: 

Summary:

The work of this dissertation focuses on a specific computer aided diagnosis (CAD) problem, although the main concept can be generalized to similar problems. Our aim is to detect the presence of the spina bifida (open spine) neural tube defect that is evident for a physician when the fetal skull image of a subject is examined. The objective of applications performing automatic anomaly detection can be set in their original contexts. Such systems, as a second observer, may help avoid false diagnoses. Fetal skull shapes possess markers that signal the presence of spina bifida. That is why this thesis concentrates on exploiting features extracted from skull shapes obtained via ultrasound (US). Among the variety of shape representation and feature extraction schemes, we have implemented and experimented with two. Both the curvature scale space (CSS) and moment-based (i.e. Zernike moments) representations have proved to be robust in that the extracted features provide classification invariant under the similarity transformations of translation, rotation and scaling. Classification of shapes is commonly coupled with the problem of segmentation. Since the fully-automatic segmentation of US images is practically difficult, we have attempted to achieve segmentation semi-automatically after the manual marking of a small number of points on images, based on simple heuristics and the Active Shape Models (ASM). Our experiments use k-nearest neighbor (kNN) and Support Vector Machines (SVM) classifiers. The inherent problem of rarity of medical data sets is tackled with methods of undersampling and oversampling. The results, reported for ground truth segmentations, reveal the availability of optimal operating points serving particular objectives.

Özet:

Bu tezdeki yaklaşım ve yöntemler başka problemlere genelleştirilebilir olmakla birlikte, özelde iyi belirlenmiş bir bilgisayar destekli tanı problemi üzerinde uygulanmıştır. Amacımız, fetal kafatası imgeleri uzmanlarca incelendiğinde görülebilen spina bifida (açık omurga) sinir tüpü hasarının saptanmasıdır. Otomatik hastalık tespiti yapan uygulamaların amacı özgün çerçevelerde belirlenebilir. Bu tip sistemler, yanlış teşhisleri önlemek amaçlı alternatif gözlemciler olarak kullanlabilir. Spina bifidanın varlığı fetal kafatası biçiminin taşıdığı işaretlerden anlaşılmakta ve bu yüzden, okuyacağınız tezde, ultrason (US) ile edinilen fetal kafatası imgelerinden çıkarılan biçim öznitelikleri kullanılmaktadır. Literatürdeki biçim gösterimi ve öznitelik edinim teknikleri çeşitlilik gösterirken, bunlardan ikisi gerçeklenmiştir. Eğrilik ölçek uzayı ve momentlere (Zernike momentleri) dayalı gösterimler, özniteliklerin ötelenme, dönme ve ölçeklenme dönüşümleri altında değişimsiz olması veya yapılandırılabilmeleri itibariyle, gürbüz gösterimler olarak değerlendirilmektedir. Biçimlerle sınıflandırma, genellikle, bölütleme sorunu ile beraber ortaya çıkmaktadır. US imgelerinin tam-otomatik olarak bölütlenmesi uygulamada zor olduğundan, tezimizde, az sayıda nokta işaretlenerek yarı-otomatik bölütleme hedeflenmiştir. Kullanılan yöntemler basit sezgisellere ve aktif görünüm modellerine dayanmaktadır. Deneylerde en yakın komşu ve destek vektör makineleri sınıflandırıcıları kullanılmakta ve tıbbi verilerin doğasındaki azlık sorunu yüzünden veri kümeleri alt-örnekleme ve üst-örneklemeyle işlenmektedir. Temelde doğru bölütlemelerle bildirilen sonuçlar, belirli amaçları gözeten en iyi işletim noktalarının belirlenebileceğini göstermektedir.

Contact us

Department of Computer Engineering, Boğaziçi University,
34342 Bebek, Istanbul, Turkey

  • Phone: +90 212 359 45 23/24
  • Fax: +90 212 2872461
 

Connect with us

We're on Social Networks. Follow us & get in touch.