Argumentation For Protecting Users’ Privacy In Online Social Networks

Argumentation For Protecting Users’ Privacy In Online Social Networks

Advisor: 

Pınar Yolum

Assigned to: 

Nefise Gizem Yağlıkçı

Type: 

Year: 

2016

Status: 

Summary:

Preserving privacy in online social networks (OSNs) is becoming increasingly important as more people expose their personal information in those networks. A social network user can easily share a post concerning other users. However, privacy constraints of these relevant users may be different from each other so that privacy violations occur. Therefore, all relevant users must be able to engage in a discussion and express themselves, so that they can protect their privacy. We propose PriArg to enable relevant users discuss on a post using Assumption-Based Argumentation (ABA). We present each user in an OSN with an agent, which is equipped with an ontology. Ontologies involve the social network knowledge of users as well as their privacy constraints. Hence, agents are fully aware of the privacy constraints of their user and can act on behalf of them. When an agent wants to share a post, an argumentation session starts between the agent and other relevant agents. They provide each other arguments to express themselves and to convince other agents that their claim is true. At the end of the argumentation, we use an ABA engine to find whether sharing the post is justified according to the provided arguments. Agents may not have necessary information in their ontology to support their arguments. In this case, they can ask other agents in the social network for information. We evaluate our approach by showing its applicability with the real world scenarios. Moreover, we conduct a survey and an interview to compare the PriArg results with user expectations. At last, we compare the related work in the literature with PriArg.

Özet:

Çevrim içi sosyal ağlarda mahremiyetin korunması, bu ağlarda kişisel bilgilerini paylaşan insanların çoğalmasıyla daha da önemli hale gelmektedir. Herhangi bir sosyal ağ kullanıcısı kolaylıkla başka bir kullanıcıyı ilgilendiren bir paylaşımda blunabilir. Fakat, paylaşım ile bağlantılı olan kullanıcıların mahremiyet kısıtları birbirinden farklılık gösterebilir ve bu durum mahremiyet ihlallerine neden olabilir. Bu nedenle tüm bağlantılı kullanıcılar, mahremiyetlerini korumak için kendi aralarında bir müzakere gerçekleştirmeli ve kendilerini ifade etmelidir. Bu çalışma, Varsayım-Tabanlı Münakaşa kullanarak kullanıcıların bir paylaşım üzerine müzakere etmelerini sağlayan PriArg'ı sunmaktadır. Bir çevrimiçi sosyal ağdaki her kullanıcı bir etmen tarafından temsil edilmektedir. Her bir etmen kullanıcıların sahip olduğu bilgileri ve mahremiyet kısıtlarını içeren bir ontoloji ile donatılmıştır. Bu sayede, her etmen kendi kullanıcısının mahremiyet kısıtlarından haberdardır ve onun yerine hareket edebilir. Bir etmen bir paylaşım yapmak istediğinde, bu etmen ile diğer tüm bağlantılı etmenler arasında bir münakaşa gerçekleşir. Etmenler, kendilerini ifade edebilmek ve karşılarındaki etmeni ikna edebilmek için birbirlerine argümanlar sağlarlar. Münakaşa sonunda paylaşımın yapılıp yapılmamasına karar vermek için, münakaşa sırasında sağlanan tüm bilgiler alınır ve bir Varsayım-Tabanlı Münakaşa motoruna verilir. Etmenler gerek duydukları her bilgiyi kendi ontolojilerinde bulamayabilirler. Bu durumda, sosyal ağ içerisindeki diğer etmenlere danışabilirler. Çalışmamız, PriArg'ın gerçek dünya senaryolarına uygulanabilirliği gösterilerek değerlendirilmiştir. Bunun yanısıra bir kişisel mülakat ve bir çevrim içi anket yürütülerek PriArg sonuçları kullanıcı beklentileri ile karşılaştırılmıştır. Son olarak, literatürde bulunan benzer çalışmalar ve PriArg karşılaştırılmıştır.

Contact us

Department of Computer Engineering, Boğaziçi University,
34342 Bebek, Istanbul, Turkey

  • Phone: +90 212 359 45 23/24
  • Fax: +90 212 2872461
 

Connect with us

We're on Social Networks. Follow us & get in touch.