Yapay Öğrenme

Ethem ALPAYDIN
Boğaziçi Üniversitesi Yayınevi

Nisan 2011 (1. Basım), Ocak 2013 (2. Basım):  ISBN-13: 978-6-054-23849-1

Kitap satış: Boğaziçi Üniversitesi Yayınevi, Idefix, Pandora

·         İngilizce aslı, Introduction to Machine Learning, second edition, MIT Press, 2010.

·         İngilizce tıpkıbaskı: PHI Learning Pvt. Ltd. (yalnız Hindistan, Bangladeş, Burma, Nepal, Sri Lanka, Butan, ve Pakistan için). 

·         Çince baskı: China Machine Press/Huazhang Graphics & Information Co. tarafından yayımlanacak.


İçindekiler

 

Kitapta kullanılan terimler için İngilizce-Türkçe ve Türkçe-İngilizce sözlük.


 

 

Hatalar:

Kitapta Türkçe yazım hataları var, bunlar görünce anlaşılıyor; aşağıda görece önemli bazı hatalar var:

·         s. 101: (6.20):  \epsilon indisi j  olacak (Gi-Jeong Si)

·         s. 107: (6.37)’nin altındaki satırda 2 parantezin dışında olacak (Ali Çeliksu, Gi-Jeong Si).

·         s. 111: (6.47): son z’nin, s indisi üst indis olacak (Gi-Jeong Si)

·         s. 160: (9.15): b_m yerine b_mj olacak (Gökhan Özbulak)

·         s. 166: “EGER DL’ >DL+64”, “EGER DL’<DL” ve “EGER DL’<DL” olacak (Murat Semerci)

·         s. 188: (10.30)’un iki satır üstünde, Mult indisi k değil K olacak (Gi-Jeong Si)

·         s. 214: Şeklin altında (Left) yerine (Sol) ve (middle) yerine (orta) ve (right) yerine (sağ) olacak (Murat Semerci)

·         s. 270: (13.19) altındaki kısıtlarda \sum_t \alpha_t \ge \nu olacak (Rui Kuang)

·         s. 280: (13.45)’in üçüncü satırında, - (w^Tx + w_0) + r_t olacak (Mehmet Gönen, Gi-Jeong Si)

·         s. 280: (13.50):  son terim (\sum_t r^t(\alpha^t+\alpha^t_-) ) önündeki – değil + olacak (Yongwoon Cho)

·         s. 284: (13.53)’ün altındaki satırda, \gamma yanındaki t alt indis olacak (Gi-Jeong Si)

·         s. 286: Denklemde \lambda indisi j olacak (Gi-Jeong Si)

·         s. 293: 14.2.1’in üçüncü satırındaki son q alt indisi K olacak (Gi-Jeong Si)

·         s. 297: Sayfanın altından beşinci satırda L(w|X), altında da L(r|X,w) yazmak daha doğru gösterim (Gi-Jeong Si)

·         s. 301: Sayfanın başından dördüncü satırın başında 1,0’dan hemen sonra ] eksik (Gi-Jeong Si)

·         s. 304: Sayfanın en altındaki denklemde p(x) değil p(w) olacak (Murat Semerci, Gi-Jeong Si).

·         S. 314: Sayfanın üstünde A dizeyinin altında I ve j ters olacak; yani a_{ij}, i. kaptan j. kapa geçiş olasılığını gösterir (İsmail Arı).

·         s. 335: Sayfanın en son satırındaki olasılık, 0.47 değil 0.48 olacak (Gökhan Özbulak)

·         s. 337: Sayfanın ortasında, 0.22’nin üstündeki satırın en son teriminin paydasında S önünde ~ olmayacak (Gi-Jeong Si)

·         s. 348: (16.17)’nin ikinci satırındaki ikinci toplamanın indisi Y olacak (Alex Kogan)

·         s. 395: (18.20)’nin iki satır altında ;  r^t+1 + \gammaV olacak (Murat Semerci, Gi-Jeong Si)

·         s. 427: (19.11): Payda, \sqrt{p_0(1-p_0)/N} olacak (Lisa Hellerstein)

 

Bu hataları bulup benimle paylaşanlara teşekkür ederim.


6 Mayıs 2013 tarihinde E. Alpaydin tarafından yaratılmıştır.