Onur Kalınağaç Y.L. Tezini Savundu: İHA Destekli Yazılım Tanımlı Ağlarda Öncelik Odaklı Görev Dağıtımı

İHA Destekli Yazılım Tanımlı Ağlarda Öncelik Odaklı Görev Dağıtımı


Trafik dalgalanmaları, kapsama sorunları, çok düşük gecikme gereksinimleri veya güvenlik endişeleri gibi zorlu operasyonel koşullar altında, karasal hücresel ağlar, kullanıcılara ve uygulamalara beklenen hizmet düzeylerini sağlamada yetersiz kalabilir. Ayrıca, doğal afetler veya fiziksel felaketler sırasında, mevcut ağ altyapısı çökebilir ve hizmet verilen alanda ilk müdahale ve acil durum iletişimi için ciddi zorluğa sebep olabilir. Saha müdahale ekipleri için düşük gecikmeli hizmetler ve herkese açık temel internet bağlantısı sağlamak ve ayrıca geçici yüksek hizmet yükü durumlarında kapasite artırmayı kolaylaştırmak için yedek veya yardımcı olma görevinde, hızlı kurulabilir bir ağ gereklidir. İnsansız Hava Aracı (İHA) ağları, hızlı ve esnek hareket kabiliyetleri sayesinde bu tür ihtiyaçlar için oldukça uygundur. Bu tez, uçtan buluta süreklilik ortamında gecikmeye duyarlı iş yüküne sahip olan mobil kullanıcılara hizmet veren, Wi-Fi erişim noktalarına monte edilmiş İHAlardan oluşan yazılım tanımlı bir ağı ele almaktadır. İsteğe bağlı hava ağı aracılığıyla öncelikli hizmetler sağlamak için görev atama paradigmasını araştırır. Hizmet verilen alandaki kullanıcılar için temel bağlantıya ek olarak, bu bilgi işlem-iletişim altyapısı esas olarak karasal birimlere araçtan araca (V2V) ve araçtan buluta (V2C) görev atama hizmetleri sağlar. Çalışmamızda, görev işleme ve yük atama yönetimi, hizmet kalitesi gereksinimlerinin karşılanmasının değerlendirilmesinde ana kriter olarak görev süreleri dikkate alınmaktadır. Buna göre, görev önceliğine göre ağırlıklandırılmış gecikme sürelerinin toplamını en aza indirmek için bir atama yönetimi optimizasyon modeli tanımlanır. Tanımlanan atama problemi NP-hard olduğundan, sistemin farklı çalışma koşullarında nasıl performans gösterdiğini incelemek için uyarlanmış buluşsal modeller önerilmiş ve değerlendirilmiştir.

Bize Ulaşın

Bilgisayar Mühendisliği Bölümü, Boğaziçi Üniversitesi,
34342 Bebek, İstanbul, Türkiye

  • Telefon: +90 212 359 45 23/24
  • Faks: +90 212 2872461
 

Bizi takip edin

Sosyal Medya hesaplarımızı izleyerek bölümdeki gelişmeleri takip edebilirsiniz