Ali Karakoç Yüksek Lisans Tezini Savundu

Tez Başlığı: IEEE 802.11AX KABLOSUZ AĞLARINDA OBSS/PD MEKANİZMASINI KULLANARAK UZAMSAL YENİDEN KULLANIM VE VERİ HACMİ İYİLEŞTİRME
 
Özet:
Tezin amacı, IEEE 802.11ax kablosuz ağlarında, OBSS/PD mekanizmasını kullanarak uzamsal yeniden kullanma ve verimliği artırmaktır. Kablosuz ağ ortamı sınırlı sayıda kanal kullandığından, ortamda bulunan BSS'ler, birbirlerinin menziline girebilir ve iletim esnasında çarpışmalar yaşanabilir. Kablosuz ağlarda sıklıkla karşılaşılan iki spektral verimlilik problemi, "Gizli Düğüm Sorunu" ve "Açık Düğüm Sorunu"'dur. Bu iki problem, kablosuz ağlarda ciddi performans düşüşüne sebep olabilmektedir. IEEE 802.11ax standardı, beraberinde verimlilik artırmaya yönelik bir çok yenilik getirmiştir. Bu yeniliklerden birisi de OBSS/PD mekanizmasıdır. OBSS/PD mekanizmasının temel amacı, BSS'ler arası çarpışmaları ve performans problemlerini en aza indirmektir. Bu tezde geliştirdiğimiz algoritma, OBSS/PD eşiğini, veri hızı ve çarpışma sayısını baz alarak dinamik bir biçimde ayarlamaktadır. Maksimum kullanılabilir veri hızı da baz alınarak, diğer BSS'ler duyulmayacak şekilde bir OBSS/PD eşiği seçilir. Bu sayede hız seçim algoritmaları, elverişli iletim gücü dolayısıyla daha yüksek hızları seçebilir. Bunun yanında, algoritma açık ve gizli düğüm sorunlarını da azaltmaktadır. Yapılan simulasyonlarda, geliştirdiğimiz algoritma Minstrel ve Thompson hız seçim algoritmaları ile birlikte ele alınıp, DSC ve RTOT eşik algoritmaları ile karşılaştırma yapılmıştır. Minstrel algoritması ile elde edilen sonuçlarda, geliştirmiş olduğumuz algoritma performans düşüşüne yol açmayıp referans algoritmalara göre stabil sonuçlar vermiştir. Tüm algoritmaların gözle görülür bir iyileştirme sağlamadığı da gözlemlenmiştir. Thompson algoritması ile elde edilen sonuçlarda ise referans algoritmalara nazaran belirgin iyileştirme gözlemlenmiş, toplam verimlilik ve stabilite artmıştır.

Bize Ulaşın

Bilgisayar Mühendisliği Bölümü, Boğaziçi Üniversitesi,
34342 Bebek, İstanbul, Türkiye

  • Telefon: +90 212 359 45 23/24
  • Faks: +90 212 2872461
 

Bizi takip edin

Sosyal Medya hesaplarımızı izleyerek bölümdeki gelişmeleri takip edebilirsiniz