KAMUOYUNA DUYURU

 

Biz, aşağıda imzası bulunan Bilgisayar Mühendisliği öğretim üyeleri, adlî soruşturma ve kovuşturmalarda bir süredir önemli rol oynayan "dijital deliller" hakkında aşağıdaki bilgileri kamuoyuyla paylaşmayı meslekî ve vicdanî sorumluluğumuzun bir gereği olarak görüyoruz:

Dijital belge:
Elektronik ortamda oluşturulan dijital belgelerin gerek içerikleri, gerekse de "yaratılma ve son kaydedilme tarihleri" ile "yaratan ve değiştiren kullanıcı ve bilgisayar adları" gibi üstveri bilgileri kolayca ve genelde iz bırakmadan istenildiği gibi kurgulanabilir ve tahrif edilebilir. Bu nedenle, başka kesin bulgularla desteklenmeyen bir dijital belge, tıpkı sıradan bir kağıda basılı imzasız bir metin gibi, içeriği veya üstverisinde adı geçen kişileri bağlayamaz.

Dijital belgenin aidiyeti:
Dijital bir belgenin bir kişiye ait bir veri depolama ortamında bulunduğu, sadece sözkonusu belgenin daha sonra denetime olanak sağlayacak teknik önlemler alınarak çıkarılmış güvenilir bir örneğinin elkoyma sırasında ilgili kişiye verilmesi halinde kabul edilebilir. Ancak bu koşulun yerine getirildiği durumlarda elkoymadan sonra herhangi bir değişikliğe uğradığından kuşku duyulamayacak, sağlıklı bir delilden söz edilebilir.

Zararlı yazılımlarla belge yaratma ve belge tahrifi:
Zararlı yazılımlar, bir bilgisayara kullanıcısının bilgisi olmadan yerleşip çalışmasını aksatmak veya imkânsız kılmak, ya da içindeki bilgileri değiştirmek gibi kimi işlevler gerçekleştirmek üzere hazırlanmış programlardır. Kimi zararlı yazılımlar özellikle yerleştikleri bilgisayarlara belge ekleyecek şekilde tasarlanmışlardır. Bu türden bir zararlı yazılımın yerleştirildiği saptanan bir bilgisayarda bulunan belgelerin o bilgisayarın meşru kullanıcıları tarafından oluşturuldukları veya içeriklerinin tahrif edilmediği iddiaları şüphe ile karşılanmalıdır.

Yukarıda özetlediğimiz temel bilgilerin adlî mercilerce göz önüne alınmasının ülkemizde adalet hizmetinin verilmesinde niteliği arttıracağı ve önemli adlî hataların ve mağduriyetlerin önüne geçeceği yolundaki inancımızı kamuoyuna saygılarımızla duyururuz.


Prof. Dr. Can Özturan

(Boğaziçi Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü)

Prof. Dr. Cem Ersoy

(Boğaziçi Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü)

Prof. Dr. Cem Say

(Boğaziçi Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü)

Prof. Dr. Coşkun Sönmez

(Yıldız Teknik Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü)

Prof. Dr. Emre Harmancı

(İstanbul Teknik Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü)

Prof. Dr. Fatih Alagöz

(Boğaziçi Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü)

Prof. Dr. Fatoş Yarman Vural

(Orta Doğu Teknik Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü)

Prof. Dr. Göktürk Üçoluk

(Orta Doğu Teknik Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü)

Prof. Dr. Lale Akarun

(Boğaziçi Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü)

Prof. Dr. M. Bülent Örencik

(İstanbul Teknik Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü)

Prof. M. Yahya Karslıgil

(Yıldız Teknik Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü)

Prof. Dr. Sema F. Oktuğ

(İstanbul Teknik Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü)

Prof. Dr. Bülent Sankur

(Boğaziçi Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü)

Doç. Dr. Borahan Tümer

(Marmara Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü)

Dr. Abuzer Yakaryılmaz

(Laboratório Nacional de Computação Científica)

Dr. Çetin Meriçli

(Carnegie Mellon University)

 

 9.4.2013

 

Son güncelleme: 8.9.2014