Evrimsel Çizge Kuramı Bağlamında Farklı Coğrafi Özelliklerin ve Yapıların Popülasyon İstilası Olasılığına Etkisi

Publication
13. Akademik Bilişim Konferansı Bildirileri