Türkce için Bilgisayarla İşlenebilir Sözlük Kullanarak Kavramlar Arasındaki ̇lişkilerin Belirlenmesi

Publication
Akademik Bilişim Konferansı

Related