Türkçe bir sözlükteki tanımlardan kavramlar arasındaki üst-kavram ilişkilerinin çıkarılması

Publication
Akademik Bilişim Konferansı ‘07