Türkçe için Bilgisayarla İşlenebilir Sözlük Kullanarak Kavramlar Arasındaki İlişkilerin Belirlenmesi

Abstract

Bu makalede, bir sözlükteki sözcüklerin arasındaki anlamsal ilişkileri çıkaran ve hiyerarşik bir yapı oluşturan kural tabanlı bir yöntem sunulmaktadır. Yöntemdeki ana kurallar üç gruba ayrılabilir: sözcüğün yüzey biçimini kullanan kurallar, sözcüğün kategorisini kullanan kurallar ve sözcüğün tanımını kullanan kurallar. Oluşturulan hiyerarşinin kök düğümleri, İngilizce WordNet veri tabanından alınmıştır. Üst-kavram çıkarma oranı yaklaşık %94 olarak tespit edilmiştir. Hiyerarşinin içeriği ve eksiklikleri tartışılmış, Türkçe WordNet ile karşılaştırılmıştır.

Publication
Türkiye Bilişim Vakfı Bilgisayar Bilimleri ve Mühendisliği Dergisi