Türkçe için Bilgisayarla İşlenebilir Sözlük Kullanarak Kavramlar Arasındaki Anlamsal ̇lişkilerin Belirlenmesi

Publication
Türkiye Bilişim Vakfı Bilgisayar Bilimleri ve Mühendisliği Dergisi

Related